Zakaz palenia na terenie zakładu pracy | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Zakaz palenia na terenie zakładu pracy

Już kilka lat temu został wprowadzony zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy. Mimo wprowadzonego zakazu palenia w tych miejscach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie.

Kwestia wprowadzenia zakazu palenia została uregulowana przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Za „wyroby tytoniowe” uważane są wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

E-papierosy nie mieszczą się w definicji wyrobów tytoniowych, jednak pracodawca może w regulaminie pracy wprowadzić zakaz palenia również e-papierosów.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (książka)
Zakaz palenia

Zgodnie z powołanym aktem prawnym, zakaz palenia wyrobów tytoniowych obowiązuje:

– na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

– na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

– na terenie uczelni,

– w pomieszczeniach zakładów pracy,

– w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

– w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

– w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

– na przystankach komunikacji publicznej,

– w pomieszczeniach obiektów sportowych,

– w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

– w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.