Szkolenia BHP Sosnowiec, Katowice, Śląsk | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Szkolenia BHP Sosnowiec, Katowice, Śląsk

Kompleksowa oferta w zakresie obsługi firm bhp w Bielsku-Białej, Sosnowcu, Katowicach i innych miastach Śląska. Nadzory służb BHP.

Świadczymy też szkolenia bhp w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej a także szkolenia z zakresu PPOŻ. Prowadzimy SZKOLENIA E-LEARNINGOWE. Szkolenia kończą się egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Udzielamy wszelkich porad dotyczących Prawa Pracy – TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE.

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Działamy na terenie województwa śląskiego!

„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP, ul. Hallera 8/6, 41-214 Sosnowiec

„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP, ul. Matowa 13a,  43-318 Bielsko-Biała

filia:

ul. Radockiego 294/9, 40-645 Katowice

ul. Moniuszki 20, Bytom

Szkolenia BHP Sosnowiec

Szkolenie okresowe BHP odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie z zakresu bhp okresowe pozostałych pracowników powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę. Nasza firma zobowiązuję się do poniesienia kosztów mandatów wystawionych przez PIP, PIS oraz PSP, jeżeli stwierdzone przez którąkolwiek z tych instytucji zaniedbania wynikałyby z naszej winy. Szkolenia bhp już od 30zł, z dojazdem 50zł.

Jeśli masz dodatkowe pytania? – zadzwoń: tel. 606 200 969.

e-mail: konkretbhp@op.pl