Podstawowe informacje dla pracownika w dziedzinie BHP

Podstawowe informacje dla pracownika w dziedzinie BHP

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – […]

Read More

Badania kontrolne pracowników

Kontrolne badania lekarskie pracownika Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej każdemu pracownikowi. Ponadto musi on pokryć koszty tych badań oraz koszty przejazdu na badania profilaktyczne do innej miejscowości. Wyróżniamy kilka rodzajów badań. Czym są badania kontrolne pracownika?

Read More

Usługi szkoleniowe BHP Śląsk

Usługi BHP firmy szkoleniowej „Konkret” z Katowic, Bielska-Białej: Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków. Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji. Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy). Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy. Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących […]

Read More

Rodzaje szkoleń BHP

Czas trwania i okres ważności szkoleń BHP Istnieją dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy). Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny […]

Read More

Szkolenia BHP Sosnowiec, Katowice, Śląsk

Kompleksowa oferta w zakresie obsługi firm bhp w Bielsku-Białej, Sosnowcu, Katowicach i innych miastach Śląska. Nadzory służb BHP. Świadczymy też szkolenia bhp w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej a także szkolenia z zakresu PPOŻ. Prowadzimy SZKOLENIA E-LEARNINGOWE. Szkolenia kończą się egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Udzielamy wszelkich porad dotyczących Prawa Pracy – TANIO, SZYBKO […]

Read More