admin | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Rozporządzenia BHP

Rozporządzenia t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa […]

Read More

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – stan prawny: listopad 2005 r. Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. […]

Read More

Minimalna temperatura w pracy – obowiązki pracodawcy

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Zimą – na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty. Przepisy BHP określają minimalną […]

Read More

Urlopy dla rodziców 2016/2017 – jak i kiedy z nich skorzystać?

Przepisy Kodeksu pracy regulują szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, m.in. urlopy dla rodziców. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – na czym polegają i jak z nich skorzystać? Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – rodzice mają kilka możliwości, aby skorzystać w przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem. Sprawdź, z jakiego urlopu możesz skorzystać.

Read More

Zakaz palenia na terenie zakładu pracy

Już kilka lat temu został wprowadzony zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy. Mimo wprowadzonego zakazu palenia w tych miejscach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie. Kwestia wprowadzenia zakazu palenia została uregulowana przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania […]

Read More

Prace wzbronione kobietom w ciąży – zmiany w Kodeksie pracy

Na mocy znowelizowanego art. 176 Kodeksu pracy ustawodawca zawęził krąg kobiet, które nie mogą wykonywać prac wzbronionych. Zmiany weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Co to oznacza w praktyce? Zmiany Kodeksu pracy w zakresie prac wzbronionych W dniu 3 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie […]

Read More

Obowiązki pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co to jednak oznacza w praktyce? Szczegółowy katalog obowiązków pracownika związanych z BHP zawiera art. 211 kodeksu pracy. Pracownik jest zobowiązany w szczególności: znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z […]

Read More

Pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, jak potwierdzić okres zatrudnienia? W przypadku, gdy pracodawca niemiecki naruszył obowiązujące na terytorium Niemiec przepisy prawa pracy, pracownik może skierować pozew do niemieckiego sądu. Należy tu podkreślić, że w Niemczech sprawy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy rozstrzygają sądy pracy.

Read More

Gabloty muzealne

Producent gablot muzealnych Produkujemy wysokiej jakości gabloty o różnym zastosowaniu, wymiarach, z różnych materiałów. Wszystkie gabloty wykonane są z najwyższej jakości certyfikowanych komponentów, których stosowanie gwarantuje wytrzymałość i elegancki wygląd. Produkty objęte są gwarancją producenta. Przykładowo gabloty muzealne, wystawowe, na medale czy ogłoszeniowe wykonane są z aluminium czy z drzewa sosnowego.  Jeśli potrzebują Państwo do […]

Read More

Mobilny tartak, tartak przewoźny

Mobilny tartak w południowej Polsce. Tartak przewoźny Długoletnie doświadczenie w cięciu drewna! Masz drewno do pocięcia? Nie chcesz martwić się o transport do i z tartaku? Przyjedziemy do Ciebie i na miejscu potniemy materiał według zamówienia! Frezowanie pni korzeni Oferujemy Państwu usługę frezowania pni i korzeni pozostałych po wycince drzew i krzewów. Usługę wykonujemy mobilną […]

Read More