admin | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Powołanie służby bhp

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne. Przy zatrudnieniu: od 100 do 600 pracowników – tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy, ponad 600 pracowników – zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników. Jeśli w firmie […]

Read More

Instrukcja BHP przepisy ogólne

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za odpowiednim wynagrodzeniem. Niniejsza instrukcja określa podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Do pracy pracownik powinien stawić się w stanie zdolnym do jej wykonywania […]

Read More

Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP

Jakie są obowiązki pracownika w zakresie BHP? Jakie sankcje mogą zostać zastosowane wobec pracownika, który narusza przepisy i zasady BHP? Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP Podstawa prawna – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. (w szczególności […]

Read More

7 zasad prawa pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy – najważniejsze przepisy Przed przystąpieniem do wykonywania zadań służbowych każdy pracownik powinien poznać ogólne przepisy BHP. Poniżej zebraliśmy najważniejsze obszary, których one dotyczą. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP. Są one zawarte w instrukcji, która powinna […]

Read More

Rozporządzenia BHP

Rozporządzenia t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa […]

Read More

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – stan prawny: listopad 2005 r. Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. […]

Read More

Minimalna temperatura w pracy – obowiązki pracodawcy

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Zimą – na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty. Przepisy BHP określają minimalną […]

Read More

Urlopy dla rodziców 2016/2017 – jak i kiedy z nich skorzystać?

Przepisy Kodeksu pracy regulują szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, m.in. urlopy dla rodziców. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – na czym polegają i jak z nich skorzystać? Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – rodzice mają kilka możliwości, aby skorzystać w przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem. Sprawdź, z jakiego urlopu możesz skorzystać.

Read More

Zakaz palenia na terenie zakładu pracy

Już kilka lat temu został wprowadzony zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy. Mimo wprowadzonego zakazu palenia w tych miejscach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie. Kwestia wprowadzenia zakazu palenia została uregulowana przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania […]

Read More

Prace wzbronione kobietom w ciąży – zmiany w Kodeksie pracy

Na mocy znowelizowanego art. 176 Kodeksu pracy ustawodawca zawęził krąg kobiet, które nie mogą wykonywać prac wzbronionych. Zmiany weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Co to oznacza w praktyce? Zmiany Kodeksu pracy w zakresie prac wzbronionych W dniu 3 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie […]

Read More