Warunki pracy

28 grudnia 2015 | By admin | Możliwość komentowania Warunki pracy została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

1) Kodeks Pracy – aktualna elektroniczna wersja Kodeksu pracy znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu. Po kliknięciu na poniższy link, należy wybrać dokument pod nazwą: „Tekst ujednolicony”. Dokument jest na bieżąco aktualizowany przez Kancelarię Sejmu.   Przejdź do: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094

Podstawowe informacje dla pracodawcy w dziedzinie BHP

25 grudnia 2015 | By admin | Możliwość komentowania Podstawowe informacje dla pracodawcy w dziedzinie BHP została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), a zwłaszcza z jej DZIAŁU DZIESIĄTEGO “Bezpieczeństwo i higiena pracy”. I tak, zgodnie z art. 207 § 1, pracodawca ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie • Read More »

Podstawowe informacje dla pracownika w dziedzinie BHP

22 grudnia 2015 | By admin | Możliwość komentowania Podstawowe informacje dla pracownika w dziedzinie BHP została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – • Read More »

Badania kontrolne pracowników

28 października 2015 | By admin | Możliwość komentowania Badania kontrolne pracowników została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

Kontrolne badania lekarskie pracownika Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej każdemu pracownikowi. Ponadto musi on pokryć koszty tych badań oraz koszty przejazdu na badania profilaktyczne do innej miejscowości. Wyróżniamy kilka rodzajów badań. Czym są badania kontrolne pracownika?

Usługi szkoleniowe BHP Śląsk

27 października 2015 | By admin | Możliwość komentowania Usługi szkoleniowe BHP Śląsk została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

Usługi BHP firmy szkoleniowej „Konkret” z Katowic, Bielska-Białej: Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków. Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji. Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy). Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy. Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących • Read More »

Rodzaje szkoleń BHP

25 października 2015 | By admin | Możliwość komentowania Rodzaje szkoleń BHP została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

Czas trwania i okres ważności szkoleń BHP Istnieją dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy). Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny • Read More »

Szkolenia BHP Sosnowiec, Katowice, Śląsk

23 października 2015 | By admin | Możliwość komentowania Szkolenia BHP Sosnowiec, Katowice, Śląsk została wyłączona | Filed in: Bez kategorii.

Kompleksowa oferta w zakresie obsługi firm bhp w Bielsku-Białej, Sosnowcu, Katowicach i innych miastach Śląska. Nadzory służb BHP. Świadczymy też szkolenia bhp w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej a także szkolenia z zakresu PPOŻ. Prowadzimy SZKOLENIA E-LEARNINGOWE. Szkolenia kończą się egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Udzielamy wszelkich porad dotyczących Prawa Pracy – TANIO, SZYBKO • Read More »